TRESS EIENDOM NORGE AS
TRESS ASSET MANAGEMENT AS
UTVIKLINGSPROSJEKTER I TRESS EIENDOM

 • Tesliåsen, 52 leiligheter Trondheim. Byggeklart prosjekt.
 • Hauketo Terrasse, 85 omsorgsboliger Oslo. Regulering på høring.
 • Sanderveien 20, opptil 20 leiligheter Ski sentrum. Byggestart 2016.
 • Fålesloråsen, Tusenfryd Ås. Villa, byggeklar.
 • Øvre Bæk, 130 boenheter Ås. Regulering på høring høsten 2015.
 • Holmlia Sentervei 1 B, Helsehus, Oslo. Ferdig utviklet ila. 2015.
 • Kongsbergporten Næringspark, 80 000 kvm lager Kongsberg, logistikk og industri. Regulering på høring høsten 2015.
 • Skrubbmoen Næringspark, 15 000 kvm volumhandel Kongsberg. Områderegulering igangsatt med parallell detaljregulering. 2016/2017

TRESS ASSET MANAGEMENT SOM FORVALTER

 • Har spesialisert seg på forvaltning og utvikling av eiendommer innenfor 1 t fra Oslo sentrum, fortrinnsvis med beliggenhet nær kollektivknutepunkt.
 • Forvalter ca. 50 000 kvm. Bygningsmasse i Østlandsområdet.
 • Tyngdepunkt på handelsarealer i bysentra og nærsentre
 •